Noticias-Nace-Fundacion-03

Neix la Fundació de la Comunicació

Neix la Fundació de la Comunicació, amb l’objectiu d’impulsar, promoure i afavorir totes les activitats relacionades amb la comunicació.

Ahir, 15 de desembre, al matí es va presentar oficialment la Fundació de la Comunicació (Fundeco), nascuda com a conseqüència de diverses iniciatives, i de la inquietud, dedicació i coordinació de José Ángel Abancéns, president de l’Associació Empresarial de Publicitat, per atendre i solucionar una part rellevant de les necessitats del sector.

La Fundació té com a finalitat impulsar, promoure i afavorir totes les activitats relacionades amb la Comunicació i per a això té previst treballar en quatre grans línies d’actuació:

· Potenciar la imatge i la reputació del sector de la Comunicació, tant des del vessant professional com empresarial, a través de la promoció de tot tipus d’activitats i iniciatives relacionades amb la comunicació, donant el degut suport tècnic i logístic, així com participant activament o ajudant als que participen en esdeveniments, cursos, conferències sobre comunicació.

· Proporcionar assistència, ajuda i suport de tot tipus a persones procedents del sector professional de la Comunicació amb riscos d’exclusió, tant per motius econòmics com socials.

· Concedir beques per a la investigació i ajudes econòmiques per a la realització d’estudis, cursos post grau, organització de cursos especialitzats i seminaris relacionats amb la Comunicació.

· Col·laborar en accions de comunicació amb ONG, entitats i fundacions amb finalitat social, proporcionant suport tècnic i logístic.

Seran beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones o entitats, dels sectors de la publicitat, relacions públiques i periodisme, que realitzin o hagin realitzat activitats professionals relacionades amb la Comunicació.

Són patrons fundadors: José Angel Abancéns (President) Edmundo Montero (Vicepresident), Philipp Fürst i Jordi de Miquel; i patrons: Luis Bassat, Angel del Pi (en representació de la Federació Nacional d’Empreses de Publicitat, FNEP) i Agustí de Uribe-Salazar. La llista de patrons, fins a un total de quinze, es completarà amb altres rellevants personalitats i entitats que creen realment en el projecte i col·laborin en la seva engrandiment.

 

 

Com a primera realització de Fundeco, en el mateix acte s’ha presentat la campanya “La Anorèxia no és culpa de ningú”. Una campanya de publicitat que La Fundació de la Comunicació ha creat i desenvolupat, gratuïtament, per a l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia, gràcies a la generositat tant de Richard Wakefield, autor de la creació, realització espot i peces gràfiques, com de Philipp Fürst, director general de Zenith Media com a responsable de tota la planificació. Aquest mes de desembre es llança a Catalunya ia mitjans de l’any que ve es realitzarà a nivell Nacional.

 

 

S’ha formalitzat també l’adhesió de, pràcticament, tot el sector de la publicitat a “Decàleg de bones pràctiques per al foment de l’autoestima i la imatge corporal en els mitjans de comunicació i la publicitat”.

Aquesta adhesió comporta la intenció de transformar hàbits, controlar i dominar la pressió social i mediàtica, i evitar l’aparició de trastorns de les conductes alimentàries relacionats amb el pes, l’anorèxia i les seves conseqüències, que empenyen a aconseguir un ideal de bellesa irreal i inabastable .

Som un gran altaveu. Hem de controlar el volum i dirigir positivament.

El següent repte de la Fundació de la Comunicació serà adherir al sector de la moda a aquest decàleg. Ho aconseguirem.

Luis Bassat explicava així la necessitat de la fundació per fer front lamentable situacions de companys de professió que no tenen on anar i estan en les cues d’aliments …

Lidia Sanz, directora de l’Associació Espanyola d’Anunciants va explicar el suport de l’associació al Decàleg després de molts anys treballant en millorar els hàbits d’alimentació i problemes de trastorns en alimentació, a través del Codi PAOS i NAOS.

José Ángel Abancéns, president de l’Associació Empresarial de Publicitat, explicava que la Fundació ja estaria inscrita de dir-Fundació, li deia la Generalitat, però volem poder anar a Brussel·les i tot Espanya i crear beques per a gent necessitada de la professió i per màsters formatius , a poc a poc, sempre per ajudar el sector.

 

 

Igualment José María Rull, President de la AEACP, Associació Espanyola d’Agències de Publicitat, donava el seu suport al projecte, i va explicar que ens preocupa molt els joves puguin trobar feina en aquest sector i en el que estudien. Però el positiu és que la revolució digital àmplia i obre un boom en social listening, en xarxes socials en ecommerce i coses que fem tots nosaltres. Ens sembla una iniciativa molt gran i necessària per a la societat, els que s’han quedat sense feina o els joves que no aconsegueixen arrencar i s’han d’anar a altres indústries o l’estranger “.

Finalment Esther Castellano, directora d’Efecte Màrqueting, nova presidenta de la AAPCV, recolzava la creació de FUNDECO, la Fundació de la Comunicació, per impulsar, i afavorir activitats i millores en situació dels professionals de comunicació. Castellà va agrair la invitació també de les associacions regionaales. Un sector que fins ara no havia tingut el reconeixement que es mereix.

Llista Inicial a 2014.12.15 d’Entitats adherides al Decàleg:

Academia de la Publicidad.
Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión
Asociación Española de Anunciantes (AEA)
Asociación Española de Agencias de la Comunicación Publicitaria (AEACP)
Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP)
Asociación Empresarial de Publicidad (Gremi )
Asociación Catalana de Comunicación, investigación y estrategias políticas (ACCIEP)
Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria Comunidad de Valencia (AECPCV)
Asociación de Marketing y Agencias de Publicidad de Aragón (AMAPA)
Asociación de Agencias del Principado de Asturias
Asociación de Empresas de Publicidad de la Provincia de Alicante
Asociación Provincial de Agencias de Publicidad de Pontevedra
Colegio de Periodistas de Catalunya
Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de Catalunya
Colegio oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana
Federación Nacional de Empresas de Publicidad
Federación de Asociaciones de Empresas de Publicidad de Andalucía

Mitjans que s’han fet ressò de la notícia:

El Programa de la Publicidad
IPMark
El Periodico de la Publicidad
El Publicista
Infoperiodistas