Patronat

Llistat de Patrons:

José Ángel Abancéns, President
Edmundo Montero, Vicepresident primer
Jordi de Miquel, Vicepresident segon
Associació Empresarial de Publicitat, Vicepresident tercer
Alfonso Pena, Secretari General
Philipp Fürst, Tesorer
Lluís Bassat, Vocal
Agustín de Uribe, Vocal
Domingo Estrada, Vocal
Irene García, Vocal